FAQ

1. Komu jest przyznawany certyfikat PQS?

Program Pork Quality System jest otwarty dla wszystkich hodowców i przetwórców mięsa wieprzowego, a także dystrybutorów i sprzedawców, którzy oprócz wymagań wynikających z przepisów dobrowolnie spełnią dodatkowe warunki określone w specyfikacji PQS.

 

2. Co to znaczy, że wieprzowina PQS jest produktem premium?

Certyfikowana wieprzowina to produkt wysokiej jakości – o gwarantowanej niskiej zawartości tłuszczu, jednolitej, różowo-czerwonej barwie, miękkości, kruchości i soczystości oraz wysokiej przydatności kulinarnej i przetwórczej. To mięso pozbawione wad takich jak nadmierny wyciek soku mięśniowego czy rybi zapach, niewykluczonych w masowej produkcji wieprzowiny.

 

3. Dlaczego mięso PQS jest sprzedawane wyłącznie w formie zapakowanej?

Pakowanie certyfikowanej wieprzowiny pozwala na zachowanie korzystniejszych warunków higienicznych, chroni je przed dostępem drobnoustrojów i wydłuża termin przydatności do spożycia.

 

4. Czy mięso PQS wymaga szczególnych warunków przechowywania?

Wieprzowina PQS wymaga jedynie zapewnienia, tak jak w przypadku mięsa tradycyjnego, odpowiednich warunków chłodniczych.

 

5. Czy certyfikat PQS jest przyznawany raz na zawsze?

Nie. Uczestników Systemu PQS obowiązuje stałe poddawanie się dwuetapowym kontrolom jakości: samokontroli, przeprowadzanej na podstawie wytycznych opracowanych dla wszystkich etapów produkcji oraz kontrolom niezależnym – przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą, działającą z upoważnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

KORZYŚCI
WIEPRZOWINA PQS
SYSTEM PQS
Pork Quality System obejmuje wszystkie etapy produkcji wieprzowiny: od hodowli, przez ubój, aż po dystrybucję.

Wieprzowina PQS to gwarancja wysokiej, powtarzalnej jakości i nieograniczonych możliwości wykorzystania produktu podczas przygotowywania potraw.
więcej