Uczestnictwo w Systemie Jakości Wieprzowiny PQS jest dobrowolne i otwarte dla wszystkich hodowców. Osiąganie stałej i powtarzalnej jakości przynosi korzyści finansowe, wymaga jednak starannego przestrzegania obowiązujących wymogów prawa w zakresie dobrostanu zwierząt, dbałości o środowisko naturalne oraz spełnienia dodatkowych warunków wynikających ze specyfikacji PQS, w których określone zostały rygorystyczne zasady hodowli, chowu i żywienia zwierząt. Regulacje obejmują również konieczność poddania się regularnym kontrolom przeprowadzanym nie tylko w ramach Systemu, ale także przez niezależną jednostkę certyfikującą, działającą z upoważnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Staranny dobór ras świń jest jednym z najważniejszych założeń PQS. Do hodowli w Systemie dopuszczone są wyłącznie rasy o wysokiej zawartości mięsa w tuszy, niskim otłuszczeniu, a przy tym korzystnym poziomie zawartości tłuszczu śródmięśniowego IMF (Intramuscular Fat) oraz wolne od tzw. genu stresu:

  • wielka biała polska (wbp)
  • polska biała zwisłoucha (pbz)
  • Hampshire (Hamp)
  • Duroc (Dur)


Aby System i przyznawany w nim certyfikat były w pełni wiarygodne, wprowadzono szczegółowe formularze do prowadzenia dokumentacji hodowlanej. Standardy PQS precyzyjnie wskazują także sposoby zbilansowanego żywienia zwierząt oraz odpowiedniego doboru pasz, z ograniczeniem stosowania śruty kukurydzianej i całkowitą eliminacją mączki rybnej w drugim okresie tuczu.

 

Hodowcy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa, mogą efektywnie współpracować z innymi uczestnikami Systemu Jakości Wieprzowiny PQS, kształtując swoją pozycję na rynku zbytu produktów mięsnych.

 

Dodatkową korzyścią dla hodowców jest możliwość wzięcia bezpośredniego udziału w działaniach promocyjnych, szkoleniach oraz programach badawczych. 

KORZYŚCI
WIEPRZOWINA PQS
SYSTEM PQS
Pork Quality System obejmuje wszystkie etapy produkcji wieprzowiny: od hodowli, przez ubój, aż po dystrybucję.

Wieprzowina PQS to gwarancja wysokiej, powtarzalnej jakości i nieograniczonych możliwości wykorzystania produktu podczas przygotowywania potraw.
więcej