System Jakości Wieprzowiny Pork Quality System jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich hodowców i przetwórców mięsa wieprzowego.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie Wniosku o certyfikację do jednostki certyfikacyjnej (link), jednego z partnerów Systemu PQS, po potwierdzenie zgodności produkcji z dodatkowymi warunkami określonymi w systemowej specyfikacji.

Przystępujący do Systemu PQS hodowcy deklarują:
  • staranny dobór ras hodowlanych – świń o wysokiej zawartości mięsa w tuszy, niskim otłuszczeniu i wolnych od obarczającego mięso wadami technologicznymi genu wrażliwości na stres,

  • zbilansowany sposób żywienia i odpowiedni dobór pasz pozbawionych składników obniżających jakość mięsa,
  • zbilansowany sposób żywienia i odpowiedni dobór pasz pozbawionych składników obniżających jakość mięsa,

  • stosowanie zasad dobrostanu zwierząt,
  • poddawanie się skrupulatnym kontrolom, a także
  • prowadzenie dokumentacji hodowlanej.
Hodowców, oprócz Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, obowiązuje niezależny, dodatkowy system indywidualnej identyfikacji zwierząt hodowlanych – znakowanie i rejestracja odbywa się zgodnie z procedurami Krajowego Programu Hodowlanego. Z chwilą wprowadzenia do obrotu, każde zwierzę hodowlane otrzymuje dokument potwierdzający jego wartość hodowlaną i użytkową, pochodzenie oraz stopień wrażliwości na stres.
 
KORZYŚCI
WIEPRZOWINA PQS
SYSTEM PQS
Pork Quality System obejmuje wszystkie etapy produkcji wieprzowiny: od hodowli, przez ubój, aż po dystrybucję.

Wieprzowina PQS to gwarancja wysokiej, powtarzalnej jakości i nieograniczonych możliwości wykorzystania produktu podczas przygotowywania potraw.
więcej