• Jakie są główne zalety Systemu PQS?

 

System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) to zintegrowany program obejmujący wszystkie etapy procesu produkcyjnego: hodowlę, przetwórstwo, transport i dystrybucję. W Systemie PQS wszystkie cechy jakościowe wieprzowiny – różowo-czerwona barwa, delikatny zapach, doskonały smak i niewielka ilość tłuszczu – są uzyskiwane w wyniku procesu technologicznego, obejmującego dobór krzyżówkowych ras mięsnych, odpowiednio zbilansowaną dietę zwierząt i troskę o ich dobrostan, właściwy obrót przed- oraz okołoubojowy, a także określone warunki transportu i dystrybucji.

 

  • Co gwarantuje wprowadzenie Systemu PQS?

 

Dzięki wprowadzeniu Systemu PQS konsumenci zyskują możliwość wyboru produktu o wysokiej, powtarzalnej jakości. Na doskonały smak, kruchość oraz soczystość certyfikowanej wieprzowiny wpływ mają wszystkie elementy procesu technologicznego, w którym możliwe jest osiągnięcie wyższej efektywności bez udziału podnoszących wydajność produkcji funkcjonalnych substancji dodatkowych.

 

Producentom rolnym System PQS gwarantuje stałość zbytu w określonych cenach, przetwórcom – partie produkcyjne o wyrównanych cechach jakościowych i wystandaryzowanych parametrach fizycznych, takich jak masa, długość czy średnica poszczególnych elementów.

 

  • Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy wieprzowiną PQS a wyprodukowaną poza Systemem?

 

Mięso PQS charakteryzuje się zawsze niższą zawartością tłuszczu, delikatnym zapachem, doskonałym smakiem i naturalną różowo-czerwoną barwą. Co ważne, certyfikowana wieprzowina nie kurczy się i nie traci soków podczas obróbki kulinarnej, a jej przygotowanie wymaga krótszego czasu i mniejszej ilości przypraw niż mięso wyprodukowane poza Systemem Jakości Wieprzowiny PQS.

 

Tabela Zasadnicze różnice między wieprzowiną wyprodukowaną w Systemie Jakości Wieprzowiny PQS a wieprzowiną pochodzącą z produkcji masowej (link)

 

  • Co to znaczy, że wieprzowina posiada certyfikat?

 

Certyfikat to znak, że mięso wieprzowe charakteryzuje się gwarantowanymi cechami jakościowymi, deklarowanymi przez producenta i zgodnymi z oczekiwaniami konsumentów.

 

  • Dlaczego warto wybierać wieprzowinę PQS?

 

Wieprzowina z logo PQS to przede wszystkim gwarancja powtarzalnej, wysokiej jakości mięsa pochodzącego od wyłącznie sprawdzonych dostawców, którzy stosują ponadstandardowe normy na wszystkich etapach produkcji. Konsumenci, świadomi wyboru mięsa lepszej jakości, doceniają nie tylko bezpieczeństwo i pewność pochodzenia certyfikowanych produktów, a również ich niską kaloryczność oraz możliwość różnorodnych zastosowań kulinarnych.

KORZYŚCI
WIEPRZOWINA PQS
SYSTEM PQS
Pork Quality System obejmuje wszystkie etapy produkcji wieprzowiny: od hodowli, przez ubój, aż po dystrybucję.

Wieprzowina PQS to gwarancja wysokiej, powtarzalnej jakości i nieograniczonych możliwości wykorzystania produktu podczas przygotowywania potraw.
więcej